phone
Nazovite nas042/819-585

Uvjeti poslovanja

Uvjeti korištenja internetskih stranica – pristupanje stranicama

Na pristup i korištenje internetskih stranica Auto-Tonija i Auto Centra Toni primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja internetskih stranica (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumijeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne koristite stranicu. Auto-Toni i Auto Centar Toni pridržavaju pravo promijeniti Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup ovoj stranici bez prethodne obavijesti. Vaša je obveza da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevati će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

AUTORSKA PRAVA

Svi sadržaji (tekstovi, fotografije, slike, crteži, reprodukcije umjetničkih djela, audio i video materijali i dr.), zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, programski kod, dizajn te drugi sadržaji koji su objavljeni na internetskoj stranici ili je sačinjavaju, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva njihovih autora. Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pisanog dopuštenja Auto-Tonija ili Auto Centra Toni.

Ukoliko nije drukčije navedeno, sva prava glede sadržaja objavljenih na ovoj stranici pripadaju Auto-Toniju i Auto Centru Toni ili njenim povezanim pravnim subjektima, odnosno njihovim odgovarajućim registriranim nositeljima. Korištenjem ili pristupom ovoj stranici ne stječete, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja sadržaja, žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada Auto-Toniju i Auto Centru Toni i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za nepoštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Auto- Toni i Auto Centar Toni imaju namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove, pisane materijale i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo uz ovlaštenje na temelju uređenja autorskih i prava intelektualnog vlasništva s vlasnicima ili autorima materijala, na temelju licence ili na neki drugi način.

ODGOVORNOST

Auto Toni i Auto Centar Toni ne izjavljuju niti jamče, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da usljed neovlaštenog računalnog napada os strane trećih osoba neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost. Vi, a ne Auto-Toni ili Auto Centar Toni, snosite sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme ili drugu eventualnu štetu nastalu korištenjem ovih stranica.

Na ovu internetsku stranicu, te Uvjete korištenja primijenjivati će se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ove internetske stranice suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

Ovi uvjeti se primjenjuju od 01.01.2011